Odpowiedzialność prawna nieletnich, bezpieczeństwo w sieci, konsekwencje zachowań ryzykownych – to tematy, o których policjanci rozmawiali z uczniami klas I Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle. Wszystko po to, by wyjaśnić i uświadomić młodzieży, jakie mogą być konsekwencje zachowań niezgodnych z prawem.
W trakcie prowadzonych zajęć funkcjonariusze Komendy Powiatowej w Jaśle młodszy aspirant Barbara Pawłowska z Wydziału Prewencji i młodszy aspirant Bartosz Czech z Wydziału Ruchu Drogowego przekazali uczniom informacje na temat odpowiedzialności karnej. Omówili zagadnienia związane ze zwalczaniem alkoholizmu, narkomanii oraz uzależnień od innych używek. Mówili o zjawisku przemocy i negatywnych skutkach jej stosowania. Podawali przykłady ryzykownych zachowań oraz informowali o konsekwencjach prawnych postępowania niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa i normami społecznymi. Przekazywali również informacje na temat, jak bezpiecznie postępować, aby nie stać się ofiarą przestępstwa.