9.11.2021r. klasa IVc Technik analityk odbywała zajęcia z analizy chemicznej i farmaceutycznej w Laboratorium Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Pracownicy zaprezentowali młodzieży wykonywane analizy i umożliwiły przeprowadzenie analiz chemicznego zapotrzebowania na tlen – ChZT i biochemicznego zapotrzebowania na tlen – BZT.