Klasa 2d technik analityk uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez technika kryminalistyki Komenda Powiatowa Policji w Jaśle. Uczniowie zapoznali się z podstawowymi działami techniki dochodzenia przestępstw jak: daktyloskopia, mechanoskopia, fonoskopia, badania mikrośladów.
Poznali metody zabezpieczania i dokumentowania śladów. Poznaną teorię zastosowali w praktyce ćwicząc zabezpieczanie śladów techniką daktyloskopii.