Zwyczajem lat ubiegłych społeczność ” jasielskiego Chemika ” zgromadziła się 8 listopada w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle, aby modlić się za zmarłych nauczycieli, wychowawców i absolwentów Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle. Sposobnością ku temu jest szczególny miesiąc, jakim jest w naszej Ojczyźnie listopad. Wspomniany miesiąc, to czas zadumy, refleksji, ale i wdzięcznej pamięci o tych, którzy kiedyś tworzyli jasielski Chemik, a dziś są po drugiej stronie naszej ludzkiej rzeczywistości. Kiedy jak kiedy, ale szczególnie w listopadzie nabierają jeszcze większego znaczenia słowa z Księgi Machabejskiej, które brzmią: ” Świętą i zbawienną jest myśl modlić się za zmarłych, aby byli uwolnieni od grzechów”. Z tego powodu Grono Pedagogiczne wraz z panią dyrektor oraz uczniowie spotkali się w kościele na Eucharystii, by modlić się za swoich bliskich zmarłych, by w ten sposób spłacać dług wobec tych, którym przecież tak wiele zawdzięczamy.

ks. Józef B.