Technik analityk

Pobierz film

 

Technik analityk to elitarny i ponadczasowy zawód. W skali kraju w tym zawodzie kształci się zaledwie kilkuset uczniów. Przemysł chemiczny i farmaceutyczny zalicza się od wielu lat do najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki, co wiąże się z koniecznością funkcjonowania laboratoriów analitycznych nadzorujących procesy produkcji, badania surowców, półproduktów oraz wyrobu finalnego. Celem kształcenia w zawodzie technik analityk jest przygotowanie aktywnego, mobilnego i skutecznie działającego pracownika. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców w kraju jak i zagranicą ze względu na duże umiejętności praktyczne, gdyż w ramach kształcenia spędzają wiele godzin w laboratorium.

Informacje dodatkowe- kierunek ten przeznaczony jest dla uczniów interesujących się naukami przyrodniczymi. W celu poszerzenia wiedzy oraz umiejętności uczniów prowadzone są zajęcia innowacyjne z zakresu analizy farmaceutycznej i biomedycznej. W obecnym roku szkolnym realizowana jest druga innowacja: kryminologia i kryminalistyka. Zwiększa to kompetencje uczniów i ułatwia ich zatrudnienie a także podjęcie decyzji o kontynuowaniu nauki na studiach o kierunkach min. chemicznych, medycznych, biochemicznych.

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

Kwalifikacja I:               

CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych;

Kwalifikacja II.

CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent  kończący szkołę w zawodzie technik analityk przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych;
 • pobierania i przygotowywania próbek do badań analitycznych
 • dobierania właściwej metody analitycznej dostosowanej do charakteru badanego materiału, jego składu i rodzaju;
 • obsługi urządzeń i specjalistycznej aparatury pomiarowej oraz montowania zestawów laboratoryjnych;
 • wykonywania badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;
 • wykonywania badań mikrobiologicznych i bioanalitycznych;
 • wykonania analizy środków farmaceutycznych i substancji farmakopealnych;
 • wykonania analiz środowiskowych;
 • wykonania analiz toksykologicznych i kryminalistycznych;
 • prowadzenia ewidencji i dokumentacji wyników oznaczeń laboratoryjnych oraz zabezpieczania próbek analitycznych;

 

Technik analityk- może podejmować pracę w:

 • laboratoriach naukowo-badawczych;
 • laboratoriach wykonujących analizy i badania dla różnych gałęzi przemysłu, np. chemicznego, rolniczego, farmaceutycznego, petrochemicznego, spożywczego, kosmetycznego;
 • laboratoriach prowadzących badania związane z ochroną środowiska;
 • laboratoriach klinicznych;
 • laboratoriach toksykologicznych;
 • laboratoriach kryminalistycznych;

 

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła posiada nowoczesne, profesjonalnie wyposażone laboratorium chemiczne. Zajęcia odbywają się w specjalistycznych pracowniach  przystosowanych do pracy indywidualnej oraz w grupach z możliwością wykonywania oznaczeń analitycznych na nowoczesnym sprzęcie pomiarowym wspomaganym chemicznymi programami komputerowymi.

W trakcie cyklu kształcenia uczniowie odbywają 6 – cio tygodniowe praktyki zawodowe, które umożliwiają sprawdzenie i pogłębienie umiejętności nabytych w szkole, poznanie środowiska zawodowego, przygotowanie do pracy zespołowej. Praktyka odbywa się na stanowiskach w rzeczywistych warunkach pracy, na których w przyszłości będzie pracował uczeń.

Podczas praktyki zawodowej kształtuje się umiejętności kompleksowego wykonywania analiz materiałów, dokładnego i precyzyjnego wykonania czynności analitycznych na wszystkich etapach postępowania zapewniającego uzyskanie wiarygodnych wyników oraz zastosowania komputerowych programów użytkowych w czasie badań  i opracowań wyników analiz.

Praktyka zawodowa w tym zawodzie odbywana jest w następujących zakładach pracy: Szpital Specjalistyczny w Jaśle- Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Jaśle – laboratorium mikrobiologii, laboratorium środowiska, laboratorium fizyczno-chemiczne, Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej – Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej, „Petrogeo” Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych – Laboratorium Jasło, POLWAX S.A. – Jasło Laboratorium, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaśle – Oczyszczalnia Ścieków i Ujęcie Wody.

Dla uczniów organizowane są wycieczki przedmiotowe do zakładów przemysłowych i instytutów naukowo-badawczych. Powyższe względy decydują, że szkoła aktywnie współpracuje z zakładami regionu jasielskiego i krośnieńskiego.

 

Współpracujemy z Uczelniami Wyższymi: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Rzeszów. Uczniowie technik analityk uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych tych uczelni w Zakładzie Katedra Biologii Medycznej i Badań Translacyjnych w Kielnarowej.