Technik żywienia i usług  gastronomicznych to atrakcyjny zawód, chętnie wybierany przez uczniów. Ukończenie szkoły umożliwia podjęcie pracy w Polsce i za granicą w różnych placówkach świadczących usługi gastronomiczne. Kierunek kształci specjalistów w zakresie planowania żywienia, organizowania produkcji gastronomicznej
w zakładach gastronomicznych takich jak np. restauracje, stołówki, internaty, hotele oraz obsługi konsumentów.

 1. Informacja dodatkowe:

Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w restauracjach, zakładach żywienia zbiorowego świadczących szeroki zakres usług oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie
w zawodzie. Praktyki organizuje szkoła.

Przedmioty rozszerzone na kierunku to: język angielski i biologia.

 

 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
  1. Kwalifikacja 1:

       HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

                                                                                                                                                   

 1. Kwalifikacja 2:

        HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

 1. Sylwetka absolwenta (co uzyskuje uczeń kończąc szkołę w danym zawodzie, dodatkowe uprawnienia, które może uzyskać w szkole)

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:
a) oceniania jakości produktów,
b) przechowywania żywności,
c) obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,
d) obsługi sprzętu gastronomicznego,
e) przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,
f) wydawania dań;

2) w zakresie kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych:
a) oceniania jakości żywności,
b) planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,
c) organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,
d) wykonywania usług gastronomicznych,
e) ekspedycji potraw i napojów

 1. 4. Technik usług gastronomicznych znajdzie zatrudnienie jako:
  a)  szef kuchni lub kucharz w: restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia            zbiorowego,  gospodarstwach agroturystycznych i innych
  b)    kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych
  c)    menager do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych
  d)   organizator imprez okolicznościowych
  e)   mistrz sztuki kulinarnej
  f)    pracownik firmy cateringowej
  g)    doradca w zakresie prawidłowego żywienia
  h)    organizator usług cateringowych
  i)    pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej
 2. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia (opisy, zdjęcia, prezentacje, filmy itp.)

Szkoła zapewnia pomieszczenia dydaktyczne z wyposażeniem odpowiadającym technologii i technice stosowanej w zawodzie.

Wyposażenie szkoły związane z realizacją kształcenia w kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie
i wydawanie dań:
a) trzony kuchenne z piekarnikami, piec konwekcyjny, chłodziarko-zamrażarki, naświetlacz do jaj, roboty wieloczynnościowe i blendery, frytownice,  grille, opiekacze, sokowirówki, drobny sprzęt produkcyjny, zestawy garnków , tace kelnerskie, wagi, miarki, czajniki, bielizna i zastawa stołowa, stanowiska do przygotowania dań (kwasoodporne), stanowiska do dezynfekcji rąk, zmywarka do naczyń;
b) biblioteczka zawodowa wyposażona w książki zawodowe, zbiór receptur potraw i napojów, katalogi z wyposażeniem części produkcyjnej, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń.

Wyposażenie szkoły związane z realizacją kształcenia w kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych:
a) projektor multimedialny, ekran projekcyjny, stanowisko komputerowe podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, drukarka ze skanerem;
b) biblioteczka zawodowa wyposażona w książki zawodowe, jadłospisy codzienne i okolicznościowe, karty potraw i napojów, zbiór receptur potraw i napojów, normy jakości stosowane w gastronomii, zbiór przepisów i procedur systemu GMP, GHP i HACCP stosowanych w gastronomii, prospekty reklamowe, katalogi z wyposażeniem części produkcyjnej i handlowej gastronomii, katalogi zastawy
i bielizny stołowej, sprzętu kelnerskiego, dekoracji stołów, wyposażenia sal bankietowych, przykładowe karty menu różnych przyjęć okolicznościowych, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń;
c) plansze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe, schematy dróg ewakuacyjnych;
d. szkoła zapewnia uczniowi dostęp do sali konsumenckiej wyposażonej w regał barowy, ladę
barową i hockery, wózek kelnerski, stoły, krzesła, bieliznę i zastawę stołową, tace, ekspresy do kawy, blendery, kuchenkę mikrofalową, trzon kuchenny z piekarnikiem, dozowniki i miarki do napojów
i produktów sypkich, naczynia do przygotowania i serwowania napojów gorących i zimnych, drobny sprzęt barmański, drobny sprzęt kelnerski, ozdoby.