Oferta edukacyjna na rok szkolny 2024/2025

Zespół Szkół nr 3 w Jaśle ogłasza nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w roku szkolnym 2024/2025

Terminy rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych:

L.p Rodzaj czynności Terminy
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle. od 13 maja 2024 r.
do 14 czerwca 2024 r.
do godz. 15.00
2.  

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle o kserokopię

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje

od 21 czerwca 2024 r.
do 8 lipca 2024 r.
do godz. 15.00
3. Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych do Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle. do 16 lipca 2024 r.
do godz. 12:00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego chęci przyjęcia do Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle w postaci przedłożenia:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły,
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
od 16 lipca 2024 r.
do 18 lipca 2024 r.
do godz. 15:00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 19 lipca 2024 r.
do godz. 12.00