For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023

REGULAMIN przyjęcia do klasy pierwszej technikum oraz branżowej szkoły I stopnia
w Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle na rok szkolny 2022/2023- pobierz

Terminy rekrutacji:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle. od 16 maja 2022 r.- 24 czerwca 2022 r. do godz. 15.00
2. Uzupełnienie wniosku o:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ( kopia)
  • zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty ( kopia)

(dotyczy uczniów spoza powiatu jasielskiego).

oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje

od 24 czerwca 2022 r- 14.lipca 2022r. do godz. 15.00
3. Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych 22 lipca 2022 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki :

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • zaświadczenie lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
od 22 lipca do 28 lipca 2022 r. do godz. 15:00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 29 lipca 2022 r. do godz. 14.00