Projekt „Praktyki w Europie – szansa na udaną przyszłość zawodową” skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle. Ma na celu zorganizowanie 2-tygodniowych praktyk zagranicznych dla uczniów kierunku technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Praktyki odbywać się będą w Grecji.

 

Podstawowe cele projektu, to:

  • rozwijanie w uczestnikach i pozostałych uczniach szkoły kluczowych umiejętności: pracy w zespole, rozwiązywania problemów, radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
  • walka z bezrobociem wśród osób młodych, zwiększenie szans uczestników na zatrudnienie poprzez zdobycie podczas stażu nowych umiejętności wiedzy, doświadczenia potwierdzonych certyfikatami;
  • poznanie produktów regionalnych i tradycyjnych Grecji oraz smaków i przepisów kuchni regionalnych i narodowych podczas praktyk i kursów kulinarnych potwierdzonych certyfikatami; przekazanie tej wiedzy w szkole w formie prezentacji, lekcji, warsztatów;
  • zwiększenie poziomu komunikacji w języku angielskim w miejscu pracy, opanowanie podstaw komunikacji w języku greckim potwierdzonych certyfikatami,
  • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach, wzrost wiary we własne możliwości;
  • rozwijanie umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w środowisku szkolnym, lokalnym, międzynarodowym;
  • wykształcenie postawy tolerancji i otwartości na inne kultury, postawy, religie poprzez pracę w międzynarodowym, zróżnicowanym kulturowo zespole, nawiązanie nowych znajomości, wymianę doświadczeń.
  • poznanie i wykorzystanie możliwości, jakie dają projekty unijne i rozpowszechnianie wiedzy o nich.

 

Zespół projektowy

 

Agnieszka Maczuga – koordynator projektu

Monika Żmigrodzka

Krystyna Zielińska – Niemiec

 

Partner:

 

Euro Education Services grecka organizacja, która specjalizuje się w realizacji projektów mobilnościowych. Posiada ona szeroką sieć kontaktów, jak i bogate doświadczenie
w następujących obszarach działalności:

– Turystyka i hotelarstwo (staże w hotelach / biurach podróży)

– Gastronomia (staże w restauracjach – przygotowywanie posiłków, sztuka kulinarna, kuchnia grecka itp.)

– Rolnictwo i przemysł spożywczy (staże u lokalnych producentów i na plantacjach kiwi, oliwek, bawełny, pomarańczy, a także w firmach przetwórstwa spożywczego itp.)

– Mechanika / elektryka (staże w fabrykach / przemyśle motoryzacyjnym / usługach samochodowych)

– Środowisko (staże w organizacjach pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska)

– Biznes i administracja (zarządzanie biurem, marketing, przedsiębiorczość, zarządzanie sprzedażą detaliczną)

– ITC (informatyka, programowanie komputerowe, naprawa komputerów, technologia informacyjna)

– Pielęgniarstwo i fizjoterapia

Jej partnerzy to firmy o uznanej renomie, które zatrudniają wysokiej klasy specjalistów
w swoim zawodzie. Dzięki temu młodzież ma szansę pracować pod okiem osób nie tylko wykwalifikowanych, ale także inspirujących, które potrafią znakomicie przekazać swoją wiedzę. Partner współpracuje z lokalnymi przedsiębiorcami, będąc w stanie zapewnić profesjonalną obsługę projektu pod względem logistycznym, utrzymując jakość realizacji projektu na zakładanym wysokim poziomie.

 

Harmonogram:

 

Planowane terminy staży dla uczniów:

11-22 marca 2024 roku – Grecja

 

„Praktyki w Europie – szansa na udaną przyszłość zawodową” – numer FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-0000068782 w ramach projektu  „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).