Technik technologii chemicznej

Pobierz film

1.Technik technologii chemicznej – to zawód należący do branży chemicznej, która jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu przetwórczego. Przemysł chemiczny w Polsce zalicza się od wielu lat do najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki. Rozwój nowych technologii wiąże się z mechanizacją i automatyzacją produkcji oraz z zastosowaniem nowoczesnych technik kontroli parametrów procesowych i metod analitycznych, co daje szanse na znalezienie zatrudnienia średniemu personelowi branży chemicznej. Dynamicznemu rozwojowi przemysłu chemicznego sprzyja szybki postęp nie tylko w technice, ale i w technologii wytwarzania półproduktów i produktów.

 

 1. Informacje dodatkowe

W ramach kierunku kształcenia realizowane są zagadnienia z podstaw teorii, praktyki  oraz umiejętności związane z technologią kosmetyków i kosmetologią.

 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1:

CHM.02. – Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

Kwalifikacja 2:

CHM.06. – Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

 

 1. Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły w zawodzie technik technologii chemicznej będzie mógł zaprojektować swoją ścieżkę zawodową związaną z:

 • Przygotowaniem do studiów na kierunkach: kosmetologia, chemicznych, medycznych, przyrodniczych, technicznych
 • Przygotowaniem do kontynuowani nauki w policealnych szkołach na kierunkach związanych z kosmetologią, odnową biologiczną i wizażem
 • Przygotowaniem zawodowym do pracy w firmach branży chemicznej i kosmetycznej
 • prowadzeniem procesu produkcyjnego oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów chemicznych i fizykochemicznych
 • Wytwarzaniem półproduktów i produktów chemicznych
 • oceną jakości produktów i półproduktów
 • Obsługiwania maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego;
 • Organizowania i kontrolowania procesów technologicznych przemysłu chemicznego;
 • Wykonywania badań laboratoryjnych w przemyśle chemicznym
 • Prowadzeniem dokumentacji produkcji dla obsługiwanego przez niego ciągu technologicznego oraz współdziałanie z innymi służbami w zakładzie

 

 1. Technik technologii chemicznej znajdzie zatrudnienie w:
 • Laboratoriach przemysłowych, analitycznych i badawczych
 • Własnej firmie produkującej materiały chemiczne, kosmetyki, środki chemii gospodarczej
 • Przemyśle petrochemicznym
 • Przemyśle nawozów sztucznych
 • Przemyśle tworzyw i włókien sztucznych
 • Przemyśle farmaceutycznym
 • Przemyśle środków pomocniczych – środki czystości, higieniczne, pielęgnacji roślin, itp.
 • Przemyśle gumowym
 • Przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • Przemyśle farb i lakierów

 

 

 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła organizuje zajęcia dla uczniów w formie wykładów, warsztatów, zajęć laboratoryjnych we współpracy z WSiZ w Rzeszowie, Politechniką Rzeszowską, Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

W trakcie nauki uczniowie samodzielnie prowadzą analizy w laboratoriach szkolnych, badawczych oraz przemysłowych firm i zakładów branży chemicznej naszego powiatu.

Zajęcia praktyczne w zakładach pracy pozwolą zapoznać się z funkcjonowaniem instalacji przemysłu chemicznego i kosmetycznego.