Technik usług kelnerskich

 

 

 

 

Pobierz film

 

 

 1. Technik usług kelnerskich to zawód związany z sektorem usług, w którym znajduje zatrudnienie coraz większy odsetek ludności aktywnej zawodowo. Stały kontakt z ludźmi daje możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Uzyskanie kwalifikacji w tym zawodzie stanowi doskonałą bazę do kontynuowania nauki w zakresie hotelarstwa i turystyki oraz podjęcia pracy w obiektach turystycznych o najwyższym standardzie.

 

 1. Informacja dodatkowe
  1. Dodatkowe umiejętności:
   • elementy sztuki barmańskiej,
   • obsługa z wykorzystaniem serwisu synchronicznego
  2. Stała współpraca z organizacjami pozaszkolnymi np. Polskim Związkiem Niewidomych i Słabowidzących, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym
  3. Coroczne konkursy rozwijające kreatywność uczniów oraz ich zdolności plastyczne i manualne o tematyce inspirowanej aktualnymi wydarzeniami społeczno-politycznymi

 

 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1:

                  HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

Kwalifikacja 2:

                  HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych

 

 1. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie Technik usług kelnerskich będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. przygotowania sal konsumpcyjnych do obsługi gości,
 2. wykonywania czynności związanych z obsługą gości,
 3. obsługi przyjęć okolicznościowych i różnorodnych imprez (targi, wystawy, konferencje),
 4. stosowania nowoczesnych technik obsługi,
 5. rozliczania usług kelnerskich,
 6. planowania wyżywienia różnych grup ludności,
 7. produkcji potraw i napojów

 

 1. Technik usług kelnerskich znajdzie zatrudnienie:
 1. we wszystkich zakładach sieci otwartej prowadzących działalność gospodarczą, jak: restauracje, bary, jadłodajnie, kawiarnie, pizzerie, puby, gastronomia hotelowa),
 2. w zakładach sieci zamkniętej: w sanatoriach, ośrodkach wypoczynkowych,
 3. w firmach cateringowych,
 4. w gastronomii na statkach i innych środkach transportu

 

 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
  1. pracownia produkcji gastronomicznej dla 20 uczniów
  2. pracownia produkcji gastronomicznej dla 12 uczniów
  3. pracownia obsługi konsumenta