Technik logistyk

Pobierz film

 

 1. Technik logistyk to nowoczesny zawód, który daje możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy.

Logistyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, która obejmuje wiedzę
i umiejętności potrzebne do kształtowania racjonalnych strumieni zasobów
i informacji.

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem
i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany.

 

 1. Informacja dodatkowe:

Uczniowie, odbywają praktyki zawodowe w firmach transportowych, produkcyjnych
i magazynach.

Przedmioty rozszerzone na kierunku to: język angielski i geografia.

Kierunek logistyk w naszej szkole znajduje się pod patronatem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.W ramach współpracy z Uczelnią nasza młodzież  uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez wykładowców z Rzeszowa

 

 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
  1. Kwalifikacja 1:

     SPL.01.Obsługa magazynów

 

2.Kwalifikacja 2:

        SPL.04. Organizacja transportu.

 

 1. Sylwetka absolwenta (co uzyskuje uczeń kończąc szkołę w danym zawodzie, dodatkowe uprawnienia, które może uzyskać w szkole)

 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. a) przyjmowania i wydawania towarów z magazynu,
 2. b) przechowywania towarów,
 3. c) prowadzenia dokumentacji magazynowej,
 4. d) planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych,
 5. e) planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych,
 6. f) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznych

w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

 

 1. Technik logistyk znajdzie zatrudnienie m.in. w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracuje jako:
 2. koordynator zaopatrzenia i zbytu,
 3. specjalista do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego i obsługi klientów,
 4. przedstawiciel handlowy,
 5. specjalista do spraw zarządzania centrum dystrybucyjnym,
 6. spedytor,
 7. administrator taboru i organizator transportu,

 

 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia (opisy, zdjęcia, prezentacje, filmy itp.)

Pracownia logistyki – wyposażona w sprzęt komputerowy, drukarkę etykiet
logistycznych, skanery kodów kreskowych oraz specjalistyczne oprogramowanie,
które:

 1. wspomaga transport, spedycję i logistykę,
 2. prowadzi ewidencja zleceń przychodzących i raportowanie spedycji,
 3. przygotowuje wydruki,umożliwia korespondencję mailową w PDF,
 4. umożliwia przygotowanie kart drogowych i rozliczeń kierowcy,
 5. fakturowanie w dowolnej walucie w języku polskim, angielskim, niemieckim,
 6. umożliwia kontrolę rozrachunku z klientem,
 7. przelicza rentowność zleceń,
 8. pozwala opracować zestawienie i analiza pracy spedytora,
 9. pozwala na kontrolę i ewidencję własnych środków transportu oraz kierowców,
 10. program do opracowywania i drukowania etykiet logistycznych umożliwia opracowanie, samodzielnie etykiet logistycznych z niezbędnymi elementami nadruku.

Na wyposażeniu pracowni znajdują się również tablice dydaktyczne przedstawiające
elementy z zakresu infrastruktury magazynowej, transportowej itp.