1. Kucharz to zawód związany z sektorem usług, w którym wyraźnie zaznacza się trend spożywania posiłków poza domem i korzystania z usług gastronomicznych z okazji dotychczas bardzo rodzinnych uroczystości i świąt. Atrakcyjność zawodu zwiększa możliwość zatrudnienia na rynku europejskim oraz rosnąca popularność programów kulinarnych. W swojej pracy kucharz stosuje tradycyjne i nowoczesne metody sporządzania posiłków.

Nauka w Szkole Branżowej I stopnia może być kontynuowana w Szkole Branżowej II stopnia. Uzyskany dyplom honorują kraje UE.

 

 1. Informacja dodatkowe

Uczniowie szkoły branżowej, którzy odbywają zajęcia praktyczne w zakładach pracy w czasie trwania nauki traktowani są jako pracownicy młodociani i:

 • za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie,
 • mają opłacaną składkę ZUS emerytalną i zdrowotną,
 • okres nauki wliczany jest do stażu pracy,
 • przysługuje im zasiłek chorobowy,
 • mają prawo do urlopu wypoczynkowego

 

 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
 1. Kwalifikacja 1:

HGT.02. Przygotowanie i  wydawanie dań 

 1. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie kucharz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. sporządzania potraw i napojów,
 2. obliczania wartości energetycznej i odżywczej potraw,
 3. planowania produkcji gastronomicznej,
 4. organizowania pracy w działach produkcyjnych zakładów gastronomicznych,
 5. obsługiwania maszyn i urządzeń gastronomicznych.

 

 1. Kucharz znajdzie zatrudnienie:
 1. we wszystkich zakładach sieci otwartej prowadzących działalność gospodarczą, jak: restauracje, bary, jadłodajnie, kawiarnie, pizzerie, puby, gastronomia hotelowa),
 2. w zakładach sieci zamkniętej: szkołach, przedszkolach, sanatoriach, ośrodkach wypoczynkowych,
 3. w firmach cateringowych,
 4. może prowadzić własną działalność gospodarczą
 5. bez problemu znajduje zatrudnienie w krajach UE

 

 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
  1. pracownia produkcji gastronomicznej dla 20 uczniów
  2. pracownia produkcji gastronomicznej dla 12 uczniów
  3. pracownia obsługi konsumenta