Technik robotyk

Pobierz film

 

Zawód technik robotyk jest jednym z bardziej atrakcyjnych zawodów przyszłości.     

Technik robotyk jest zawodem interdyscyplinarnym łączącym zagadnienia z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki oraz informatyki – jako dziedziny wiedzy o programowaniu. Polega na obsłudze i programowaniu robotów przemysłowych, sterowaniu ruchem tych robotów oraz planowaniu zadań w ramach robotyzacji procesów produkcyjnych.

 Wychodzi naprzeciw zarówno rynkowi pracy, jak i oczekiwaniom młodych ludzi, którzy chcą się kształcić w kierunkach gwarantujących zdobycie atrakcyjnego, dobrze płatnego i cenionego przez pracodawców zawodu.

Technicy robotyki są szczególnie potrzebni w branżach: motoryzacyjnej, maszynowej, elektronicznej i komputerowej, spożywczej, metalurgicznej, chemicznej i farmaceutycznej, w przemyśle drzewnym i celulozowo-papierniczym oraz obronnym i lotniczym.

Osoby, które znają i rozumieją zagadnienia związane z robotyką i automatyką mają praktycznie 100% gwarancję zatrudnienia. Liczba robotów przemysłowych stale rośnie, a w związku z tym zwiększa się zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią je obsługiwać.

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

Kwalifikacja 1.

ELM.07. Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki.

Kwalifikacja 2.

ELM.08. Eksploatacja i programowanie systemów robotyki.

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik robotyk będzie przygotowany do:

  • wykonywania zadań zawodowych w zakresie montażu, uruchamiania i obsługi układów mechanicznych i elektronicznych robotów,
  • będzie posiadał umiejętności dobierania i posługiwania się narzędziami do obróbki materiałów,
  • wykonywania pomiarów wielkości mechanicznych i elektrycznych,
  • czytania, wykonywania szkiców i rysunków elementów konstrukcji robotów,
  • montowania, uruchamiania i obsługi układów mechanicznych i elektronicznych robotów.

 

 W zakresie eksploatacji i programowania robotów przemysłowych absolwent będzie przygotowany do:

  • obsługiwania i eksploatacji robotów przemysłowych,
  • programowania robotów przemysłowych,
  • organizowania i wykonywania prac związanych z konserwacją i diagnostyką układów robotów przemysłowych
  • oraz do planowania zadań związanych z produkcją zrobotyzowaną.

 

Absolwent może również kontynuować naukę na uczelniach wyższych na wybranych kierunkach technicznych takich jak: automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów, budowa maszyn, inżynieria produkcji, systemy i urządzenia przemysłowe, itp.