ZARZĄD SZKOLNEGO KOŁA PCK  w roku szk.2021/2022

Przewodnicząca: Agnieszka Barzyk – kl. 2f

Z-ca przewodniczącego : Aleksandra Kasprzyk – kl. 2f

Skarbnik: Aleksandra Marek – kl. 2f

Członkowie: Gabriela Majewska – kl. 2f, Adriana Szarek – kl.2f, Zuzanna Ciureja – kl. 2f, Monika Dziedzic – kl.2f, Karolina Dziedzic- kl. 2f, Julia Banaś – kl.2f, Natalia Mazur – kl.03Pc, Patrycja Leś – kl. 3Pc, Wiktoria Łagowska – kl. 3 Pc