Działalność PCK obejmuje całą społeczność szkolną, opiera się na siedmiu podstawowych zasadach: humanitaryzmie, bezstronności, neutralności, niezależności, dobrowolności, jedności i powszechności.

Program Szkolnego Koła PCK powstał z myślą o uczniach, którzy swoim działaniem chcieliby pomagać innym, promować czerwonokrzyskie idee, zasady bezpieczeństwa oraz bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka. Ma na celu zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy, unikaniu zagrożeń wynikających z uzależnień. Pozwala uczniom poznać zasady wolontariatu, włączać się w akcje, kwesty organizowane przez PCK na rzecz ludzi potrzebujących pomocy.

Cele Szkolnego Koła PCK:

  •  promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
  • kształtowanie humanitarnych postaw i zachowań u dzieci i młodzieży
  • gotowości niesienia pomocy innym
  • szerzenie kultury zdrowotnej
  • popularyzowanie zasad higieny osobistej i otoczenia
  • wdrażanie podstawowych elementów z zakresu udzielania pierwszej pomocy
  • uczestnictwo w akcjach charytatywnych

 

Zarząd Szkolnego Koła PCK :

 Przewodniczący :  Jan Matelowski kl. 4f

Sekretarz :  Julita Szalonek kl. 4f

Skarbnik :  Aleksandra Marek kl. 4f

Członkowie :

Julia Banaś 4f

Agnieszka Barzyk 4f

Zuzanna Ciureja 4f

Karolina Dziedzic 4f

Monika Dziedzic 4f

Szymon Krzemień 4f

Izabela Marszałek 4f

Daria Mikrut 4f

Adriana Szarek 4f

Emilia Matelowska 1c

Elwira Musiał 1c

Wiktoria Szewczyk 1c

Kamila Tabak 1c

Martyna Winiarska 1c

 

Opiekun SK PCK : Elżbieta Szpak