Technik mechatronik

 

Pobierz film

TECHNIK MECHATRONIK

           

                        to atrakcyjny, nowoczesny i poszukiwany zawód. Absolwent technikum w zawodzie technik mechatronik może w przyszłości kontynuować naukę na wyższych studiach technicznych
a w perspektywie podjąć ciekawą i satysfakcjonującą pracę.

 

 

 

 

Absolwent technikum mechatronicznego będzie:

 

  • posiadał wiedzę z zakresu mechatroniki stosowanej,
  • znał elementy: mechaniki i budowy maszyn, elektroniki i informatyki,
  • przygotowany do aktywnego uczestnictwa w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy projektowania,
  • znał problematykę projektowania układów automatyki i sterowania robotów, nowoczesnych maszyn i procesów technologicznych,
  • przygotowany do podjęcia pracy w przemyśle elektromaszynowym, stacjach diagnostycznych i serwisowych,
  • przygotowany do obsługi i naprawy systemów elektryczno – elektronicznych, pneumatycznych, elektropneumatycznych i hydraulicznych,
  • przygotowany do czytania i opracowywania dokumentów technicznych przy użyciu komputera w programach, np.: AUTOCAD, FLUIDSYM, HYDROSYM.
  • przygotowany do prawidłowego stosowania narzędzi i przyrządów pomiarowych,
  • przygotowany do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • posiadał wiedzę do podjęcia studiów na dowolnej uczelni technicznej.

 

 

 

W trakcie nauki w technikum mechatronicznym uczeń zdobywa następujące kwalifikacje zawodowe:

                 Kwalifikacja 1.

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

               Kwalifikacja 2.

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Zawód TECHNIK MECHATRONIK  ma  możliwości znalezienia zatrudnienia w:
• dużych zakładach przemysłowych, jako automatyk procesu produkcji,
• firmach montujących i obsługujących instalacje inteligentne w firmach, instytucjach  i gospodarstwach domowych,
• firmach produkujących sprzęt elektroniczny np.: RTV i AGD,
• zakładach serwisujących urządzenia elektroniczne codziennego użytku,
• oraz wszędzie tam gdzie pojawiają się jakiekolwiek urządzenia zasilane energią,  elektryczną, np. obrabiarki mechaniczne, nowoczesne obrabiarki CNC, aparatura kontrolno- pomiarowa.