Godziny pracy pedagoga specjalnego

WTOREK – 8.30 – 15.00

ŚRODA – 8.30 – 15.00