Zespół Szkół nr 3 w Jaśle

ul. Szkolna 23

ogłasza nabór na  rok szk. 2023/2024

do 4 – letniego

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

w formie:

– stacjonarnej – nauka 3 dni w tygodniu

 

SZKOŁA MA UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ
NAUKA JEST BEZPŁATNA

 

Zapraszamy absolwentów:

– Branżowych Szkół I Stopnia – (nie wymagany jest zdany egzamin zawodowy)

– Gimnazjów

– 8 – klasowych szkół podstawowych

Podania należy składać w terminie do 31.08.2023 r.


Wymagane dokumenty:

– świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla
– podanie – (formularz podania dostępny w sekretariacie szkoły lub na  www.zs3jaslo.pl)
– 2 zdjęcia
– zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza rodzinnego

 

Ukończenie szkoły umożliwia podjęcie dalszej nauki
w Szkołach Policealnych i na Studiach Wyższych.

Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły: tel.  13 4483542