Prezydium Rady Rodziców ZS Nr3 w Jaśle w roku szk. 2021/2022

Przewodniczący: Tomasz Dobrowolski

Z-ca przewodniczącego: Magdalena Niklewicz

Sekretarz: Bożena Rąpała

Skarbnik: Dariusz Książko

Członkowie: Natalia Świątek,

Barbara Czech,

Beata Pisz,

Magdalena Grzesik,

Małgorzata Biernacka

 

 

Komisja Rewizyjna:

Małgorzata Matelowska – Frączek

Małgorzata Kurowska

Angelika Woźniak