,,Ja i ojczyzna to jedno.’’

 

  

Uczennice Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle: Natalia Gabryś i Zuzanna Ciureja wzięły udział w III Powiatowym Konkursie Czytelniczym organizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące im. Króla St. Leszczyńskiego w Jaśle.

Konkurs odbył się 14 grudnia 2021r. Obowiązywała znajomość treści i problematyki dramatów romantycznych: ,,Dziady’’ cz. III  Adama Mickiewicza i ,,Kordian’’ Juliusza Słowackiego.   Cele konkursu:

  • uwrażliwienie na piękno języka literackiego i wartości humanistyczne
  • promowanie czytelnictwa, aktywizacja uczniów poprzez udział w konkursach
  • rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień młodzieży

W konkursie uczestniczyło bardzo wielu uczniów szkół ponadgimnazjalnych  i ponadpodstawowych powiatu jasielskiego.

Podczas uroczystości wręczenia dyplomów, która odbyła się 14 stycznia 2022 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, przewodnicząca jury podziękowała wszystkim uczestnikom konkursu i  pogratulowała zwycięzcom.  Podkreśliła jednocześnie, że konkurs stał na bardzo wysokim poziomie, a o jego wynikach decydowały  niewielkie różnice punktowe.

Natalia i Zuzanna zostały wyróżnione pamiątkowymi dyplomami.

Gratulujemy

 Zachęcamy do podejmowania kolejnych wyzwań  czytelniczych