Zgodnie z decyzją  Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jaśle klasy 3Pd, 3 Gd, 3Gh pracują zdalnie.

  • Klasy 3Pd i 3Gd – w dniach 28-29 października 2021 r.
  • Klasa 3Gh – w dniach 28 października do 4 listopada 2021 r