19 maja 2022 roku grupa 9 uczniów naszej szkoły z klas 1 c i 2 c uczestniczyła w konferencji organizowanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaśle w ramach obchodów „Powiatowego dnia godności osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Uroczysta konferencja odbyła się w auli Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle. Na konferencję zostali zaproszeni specjaliści oraz opiekunowie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uczniowie naszej szkoły pomagali w organizacji przebiegu konferencji serwując uczestnikom przygotowany przez organizatorów poczęstunek. Prezentowane podczas konferencji wykłady specjalistów i opiekunów osób z niepełnosprawnościami poszerzyły naszą świadomość na temat codzienności osób z niepełnosprawnościami. Serwowanie poczęstunku było natomiast okazją do nabierania doświadczenia w zakresie zdobywanych w szkole umiejętności i kwalifikacji w zawodzie. Wszyscy uczniowie wykazali się dobrą organizacją, umiejętnością współpracy w grupie, uważnością i wysoką kulturą osobistą.

Wszystkie prezentowane zdjęcia wykonała i udostępniła nam Pani Justyna Larysz.

Nasza szkoła od kilku lat angażuje się w pomoc SOSW w organizacji i przeprowadzaniu uroczystości okolicznościowych. Nasi uczniowie jako wolontariusze pomagali organizować szkolne wigilie, piknik na 5 oraz Olimpiadę MATP, a także kolejne edycje Powiatowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością. Uczniowie są zawsze wysoko cenieni za ich pracę i postawę, a sami uznają za wartość możliwość pomocy i poszerzania wrażliwości na potrzeby innych osób.

Dziękuję uczniom za ich obecność, pracę i postawę.

Na zakończenie kilka spostrzeżeń naszych uczniów:

– konferencja pokazała nam bardzo dokładnie, jak trzeba postępować z osobą z niepełnosprawnością,
– dowiedzieliśmy się, jak stres wpływa na nasze życie,
– wiemy też, jak się relaksować i wyciszać,
– uczestniczyliśmy również w krótkim kursie medytacji relaksacyjnej,
– choć tylko pomagaliśmy myślę, że każdy znalazł swoją wskazówkę, za którą będzie podążał.

Magdalena Białek – pedagog szkolny