Zwyczajem lat ubiegłych w okresie Wielkiego Postu odbył  się w naszej szkole konkurs z Ewangelii według św. Łukasza. Konkurs był skierowany do uczniów klas pierwszych. Celem tego „przedsięwzięcia” była popularyzacja wśród młodych ludzi, tuz po przyjęciu sakramentu bierzmowania chęci poznawania Pana Jezusa w Ewangelii.

W pierwszy etapie uczniowie wszystkich klas pierwszych pisali test ze znajomości treści Ewangelii. Z każdej klasy wyłoniono finalistę ( osobę z najwyższym wynikiem), który 24. kwietnia reprezentował swoją klasę na etapie między klasowym.

I miejsce zajęła Sandra Grzesiak z kl. 1d,

II miejsce – Martyna Fila z kl. 1c,

III miejsce – Faustyna Marcinek z kl. 1f,

IV miejsce – Bartosz Praskowicz z kl. 1h.

Laureaci otrzymali z rak pani dyr. Haliny Gierut cenne nagrody i upominki.

Wszystkim uczestnikom, a szczególnie laureatom konkursu, serdecznie gratulujemy i życzymy nieustannego pogłębiania wiedzy biblijnej, w myśl parafrazy znanego powiedzenia, ze „znajomość Ewangelii – to znajomość Pana Jezusa”.

Ks. JB