W dniu 15.11 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie z Rodzicami klas I-IV.

Klasy I-III – Wywiadówka śródsemestralna

Klasy IV – poinformowanie rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i pozostałych planowanych ocenach na I semestr