W piątek przed Uroczystością Wszystkich Świętych uczniowie klasy 4Gf z paniami Agatą Rabsztyn i Moniką Żmigrodzką pojechali na Podzamcze uporządkować cmentarz nr 35 i 36.
Jest to austriacki cmentarz z I wojny światowej, zaprojektowany przez Johanna Jagera znajdujący się na przedmieściu Jasła. Jeden z ponad 400 zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych zbudowanych przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie.
Szkoła opiekuje się cmentarzem od 2006 roku.