Wyróżnienie „Bene Meritus” zostało ustanowione przez Zarząd Powiatu w 2010 roku. Co roku otrzymują je uczniowie, którzy wyróżniają się zarówno w nauce jak i w konkursach, olimpiadach, turniejach zawodach. Są wśród nich również społecznicy działający w samorządzie uczniowskim, organizujący życie szkoły, angażujący się też w działania na rzecz innych, propagujący zarówno wartościowe formy spędzania wolnego czasu jak i piękne postawy prospołeczne.