W dniach 16-17 września 2021 r. uczniowie klasy 4 –technikum kelner oraz klasy 3 – technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w warsztatach z zakresu „Kompetencje kluczowe w edukacji specjalistycznej i zawodowej”, przeprowadzonych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ożennej. Szkolenie to część polsko – słowackiego projektu pt. „Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół nr 3 i Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku”, którego celem jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego oraz dostosowanie edukacji specjalistycznej i zawodowej do potrzeb transgranicznego rynku pracy. Podczas warsztatów uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle nabyli nowe umiejętności związane z kompetencjami kluczowymi wykorzystywanymi w kształceniu zawodowym i specjalistycznym. W ramach zajęć zdobywali wiedzę i umiejętności z zakresu mediacji, kompetencji kognitywnych (zdolności analityczne, heurystyczne, pomysłowość, myślenie krytyczne). Rozwijali również kompetencje interpersonalne: komunikacji i pracy w zespołach – przede wszystkim interdyscyplinarnych, związane również z umiejętnością kreacji zespołowej. Doskonalili także niezwykle ważne w przyszłej pracy kompetencje samo-organizacyjne (praca metodą projektu, terminowa realizacja zadań, samodzielność w decyzjach, odporność na stres, samoorganizacja pracy, elastyczne reagowanie na zmiany). Po zakończeniu warsztatów pracownicy Ośrodka Edukacji Ekologicznej zorganizowali dla uczniów ognisko.