15.12.2022 r. uczniowie z kl. 2d uczestniczyli w zajęciach w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Młodzież zapoznała się z ofertą naukową uczelni,  kierunkami studiów, organizacją życia studenckiego oraz różnymi formami pomocy studentom.

Uczniowie wysłuchali dwóch wykładów prof. Kazimierza Sikory: „Jak mówić o miłości” oraz „Agresja i chamstwo w języku”. Młodzież z uwagą wysłuchała referatów.  Oto niektóre myśli -refleksje, które najczęściej przytaczali uczniowie w podsumowaniu prelekcji:

  •  Warto czekać na Miłość,
  • Miłość to oddanie, czułość i zaufanie,
  • Na każdym etapie naszego dorastania doświadczamy innego rodzaju miłości,
  •  Szacunek jest ważny,
  • Kobiety w Polsce jako pierwsze w Europie uzyskały prawa wyborcze,
  • Starsze pokolenie zepsuło nam przyszłość,
  •  W Internecie nikt nie jest anonimowy,
  • Hejt rani i należy go zwalczać,
  • 16-to latka w ciąży bez wsparcia sobie nie poradzi,
  • Młodzież w tych czasach ma ograniczone słownictwo i często używa wulgaryzmów.

Zachęcamy inne klasy do skorzystania z  zajęć proponowanych przez KPU ( oferta do wglądu w pokoju nauczycielskim).