25 stycznia 2024 roku pod pomnikiem znajdującym się na terenie cmentarz żydowskiego w Jaśle przy ulicy Floriańskiej odbyły się miejskie uroczystości w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Uczniowie naszej szkoły pod opieką pedagoga Magdaleny Białek uczestniczyli w upamiętnieniu wraz z Panią Partycją Bimkiewicz z Urzędu Miasta Jasła oraz Dyrektorem Muzeum Regionalnego w Jaśle Mariuszem Świątkiem.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu został uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uczczenia pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy. Datę obchodów wyznaczono na 27 stycznia – rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w 1945 roku przez Armię Czerwoną.

W rezolucji 60/7 ONZ zaapelowała do państw członkowskich o opracowanie programów edukacyjnych, które mają uwrażliwić przyszłe pokolenia na problem Holocaustu i zapobiec tym samym aktom ludobójstwa w przyszłości. Zgromadzenie Ogólne wezwało również do przedsięwzięcia środków mobilizujących narody, aby podtrzymać pamięć i edukację na temat Holocaustu, by ten czas był dla wszystkich ludzi przestrogą przed nienawiścią, rasizmem i uprzedzeniami. W Polsce główne uroczystości Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu odbywają się w Auschwitz-Birkenau i Warszawie pod pomnikiem Bohaterów Getta.

Magdalena Białek