2 lutego w naszej szkole mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć panią profesor dr hab. Monikę Przybysz z Instytutu Edukacji Medialnej i dziennikarstwa wydziału Teologicznego Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego, wykładowcę w Instytucie Edukacji Medialnej i dziennikarstwa UKSW w Warszawie. Uczniowie klas drugich wysłuchali bardzo ciekawego i ważnego wykładu pt. „Wpływ mediów na postrzeganie siebie”. W prezentowanych treściach ujęte zostały następujące wątki:

  • Dlaczego telefony uzależniają? Jak problemy ze snem agresją impulsywnością łączą się z Instagramem i TIK Tokiem?
  • Jak Instagram wpływa na postrzeganie ciała?
  • Czy samookaleczenia i próby samobójcze łączy coś ze smartfonem?
  • Jak pornografia w sieci zmienia postrzeganie siebie?

Spotkanie z panią profesor oraz udział w wykładzie były dla uczniów sposobnością do autorefleksji nad dokonywanymi co dzień wyborami pomiędzy życiem w realu a światem smartfonu i mediów społecznościowych. Dowiedzieli się, jak działa mechanizm uzależnienia od smartfonów i dlaczego i jak ważna jest rozwaga zarówno w korzystaniu ze smartfonu jak i odbiorze treści spotykanych w rzeczywistości Internetu, mediów, w tym mediów społecznościowych. Młodość to czas budowania własnego potencjału intelektualnego ale również własnej woli i charakteru, stąd warto zadbać o zdrowe nawyki, aby nie stać się ofiarą manipulacji i nie poddawać się bezrefleksyjnie zalewowi niesprawdzonych informacji płynących z sieci i mediów.