Kolejny rok uczniowie klas technik logistyk mają możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia pracowników Katedry Logistyki i Inżynierii Procesowej WSIiZ z siedzibą w Rzeszowie.

21 marca odbyły się w naszej szkole zajęcia  prowadzone przez p. Irynę Prokopiuk, asystenta w Kolegium Zarządzania. W wykładach wzięli udział uczniowie klasy 4f, 3Gc, 3Gf i 2f. Podczas spotkania  omawiane były wady i zalety poszczególnych gałęzi transportu oraz przedstawiony film dotyczący produkcji największego na świecie  samolotu.

Uczniowie naszej szkoły mają także możliwość uczestniczenia w spotkaniach i konferencjach on-line, które odbywają się marcu i kwietniu w ramach Dni Otwartych WSIiZ Rzeszów.