W dniu 25.03.2024 (poniedziałek) o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie z Rodzicami :

  • klasy V – poinformowanie rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i pozostałych planowanych ocenach końcowych
  • klasy I – IV – wywiadówka śródsemestralna