23 kwietnia br w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie-Filia w Jaśle odbył się XVI Wieczór Twórczości Młodych .Było to spotkanie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy prezentowali swoje zainteresowania, pasje, hobby. Klaudia Wojdyła z kl .If zaprezentowała prace malarskie ,a Kamil Więcek z kl .IV c uświetnił spotkanie śpiewem.