Z dniem 1 marca 2021 roku zakończyła się szkolna akcja pod hasłem: „Dokarmiamy ptaki i leśne zwierzęta”. Akcja została ogłoszona w grudniu 2020 r. przez panie uczące geografii. Celem podjętego działania  było uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych istot żywych, szczególnie ptaków i mieszkańców lasu w trudnym dla nich okresie. Zima to czas, kiedy zwierzętom niełatwo znaleźć pożywienie pod grubą warstwą białego puchu. Dzięki akcji uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat gatunków ptaków zimujących w Polsce, sposobu dokarmiania i rodzaju zalecanego pokarmu. Młodzież naszej szkoły wykazała się ogromnym zrozumieniem i zaangażowała się w pomoc, czego dowodem są piękne fotografie.

Mamy nadzieję, że zwierzęta odwdzięczą się nam wiosną i latem zjadając szkodliwe owady.

(B. B., M. Z.)